Skelbiamas konkursas ilgalaikiam rezidavimui Menų spaustuvėje

Menų spaustuvė skelbia ilgalaikio rezidavimo Menų spaustuvės patalpose nuo 2021 m. sausio 1 d. konkursą.

Paraiškas konkursui gali teikti:

- Nevyriausybinės organizacijos (visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios ir pelno nesiekiančios kultūros ir meno įstaigos, išskyrus įstaigas, kurių steigėjai yra tik valstybės arba savivaldybių institucijos);

- Iniciatyvinės kultūros ir meno grupės, susibūrusios konkrečių projektų įgyvendinimu;
- Fiziniai asmenys, kūrybinių verslų atstovai;

- Kitos organizacijos ar fiziniai asmenys, teikiantys paslaugas kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų sektoriui, arba stiprinantys jų veiklą.

 

Būsimi rezidentai gali pretenduoti į penkis Menų spaustuvės patalpose esančius biurus: 24,90 kv.m, 22,20 kv.m, 20,62 kv.m, 18.88 kv.m ir 16.72 kv.m. Vienu biuru gali dalintis keli rezidentai.

Pateiktas paraiškas vertins Menų spaustuvės Taryba, konkurso rezultatai numatomi paskelbti š.m. spalio 16 d. Paraiškų laukiame iki rugpjūčio 17 d. el. paštu: info@menuspaustuve.lt

 

Ilgalaikio rezidavimo nuostatai

Ilgalaikio rezidavimo paraiškos forma