Tai pirmasis Šiuolaikinio šokio spektaklis Lietuvoje įgalinantis patirti šokį tamsoje, per pojūčius, garsus, atmosferos kūrimą drauge.
Spektaklio idėja remiasi asmeninės ir išorinės erdvės suvokimu. Tarp žmogaus ir aplinkos egzistuoja bei veikia abipusis priežastingumas. Tačiau svarbiausia – ne padėtis aplinkoje, o požiūris į ją.

Spektaklio idėjos autorė ir režisierė Kultūros ministerijos premijos laureatė (2022) Indrė Puišytė Šidlauskienė.
Jos biografijoje – daugybė tarpdisciplininių projektų, vienijančių įvairių sričių menininkus, įgyvendinamų teatrų scenose ir netradicinėse erdvėse. Savo kūryboje Indrė daug dėmesio skiria naujų formų tyrinėjimui, kūno pajautimui ir supratimui, į judesio veiklas įtraukia žmones su skirtingais fiziniais gebėjimais, rengia ir veda edukacines – socialines programas.
Menininkė savo kūryboje apjungia skirtingus meninius žanrus ir formų įvairovę Pastarųjų metų kūrėjos darbus vienija dėmesys jautrioms socialinėms temoms, gvildenančioms dažnai nepatogius, bet aktualius visuomenei klausimus.
Choreografės darbai įvertinti Kauno „Fortūnos“, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio, KUltūros ministerijos apdovanojimais
Dramaturgijos konsultantė - Lina Laura Švedaitė;
Choreografija-Indrė Puišytė Šidlauskienė ir šokėjos;
Šoka- Indrė Puišytė Šidlauskienė, Medeinė Rainytė, Akvilė Vaičiukynaitė;
Kompozitorius – Andrius Stakelė;
Kostiumų dailininkė - Radvilė Kisieliūtė;
Scenografas - Simonas Šidlauskas;
Premjera 2022 lapkričio 15d.