Iškeisk 2 proc. į 2 kvietimus!

Deklaruodami pajamas nepamirškite, kad savo 2% galite skirti k u l t ū r a i. Už jų skyrimą Menų spaustuvei, mes siūlome po 2 kvietimus į spektaklį!

Paramos gavėjo kodas: 125873853

Dėl mainų "2 į 2" rašykite tiesiai mums.