Kaip akli vaikai mato šokį: šokio teatro „Dansema“ spektaklio „Neregėtas pasaulis“ tvarios gastrolės Europoje

Penkioliktą gimtadienį šiemet švenčiantis šokio teatras „Dansema“ prieš savaitę grįžo iš gastrolių Lenkijoje, Vokietijoje ir Danijoje, kur vienuolika kartų parodė šokio spektaklį „Neregėtas pasaulis“, skirtą 1-6 metų vaikams neregiams ir silpnaregiams, ir pravedė tris seminarus vietos šokio profesionalams ir tarptautinei įtraukiojo meno bendruomenei. Šios gastrolės – tai daugiašalės partnerystės „Keliant bangas“ (Making waves), kurioje kartu su „Dansema“ dalyvauja meno ir kultūros organizacijos iš Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Rumunijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Kipro, rezultatas.

Ši partnerystė – viena iš 19 projektų, laimėjusių konkursą ir finansuotų ES programos „Kūrybiška Europa“ projekto Perform Europe, kurio tikslas yra permąstyti tarptautinį scenos menų pristatymą Europoje, siekiant jo didesnio tvarumo, įtraukumo ir subalansavimo. Projektas Perform Europe apima 18 mėnesių procesą, kurį sudaro tyrimo etapas, skaitmeninės platformos paleidimas, paramos schemos išbandymas ir politikos rekomendacijų kūrimas. 2021 metais iš pateiktų 1320 paraiškų iš visos Europos, į antrą etapą buvo atrinkta 500 paraiškų, tarp kurių buvo ir dvi „Dansemos“ paraiškos – spektaklių „Neregėtas pasaulis“ ir „Pievelė“ pristatymas. Antro etapo metu atrinkti dalyviai turėjo susirasti partnerius, su kuriais galėtų toliau formuoti paraišką ir teikti finansavimui. Iš 120 antram etapui pateiktų partnerysčių paraiškų, buvo finansuotos tik 19, kurių tarpe ir „Keliant bangas“ projektas su „Dansemos“ spektakliais. Reikšmingas antro etapo reikalavimas buvo tas, kad turėjo būti ne mažiau nei trys partneriai iš skirtingų šalių, kuriose būtų pristatytas atrinktas spektaklis. „Dansemos“ spektakliais susidomėjo net šešios šalys. Partnerystę inicijavo Tarptautinis įtraukiojo meno tinklas (International Inclusive Arts Network – IIAN), kuris yra Tarptautinės teatro vaikams ir jaunimui asociacijos (ASSITEJ) dalis, reziduojantis Danijoje. Prie jo prisijungė Fundacja Teatr 21 (Lenkija), Segni d’Infanzia Associazone Culturale (Italija), Teatro 4Garoupas (Vokietija), Assitej Cyprus (Kipras), AREAL-Space for choreographic development (Rumunija). Partnerystėje taip pat dalyvauja trupė iš Jungtinės Karalystės Mind the Gap su spektakliu-filmu „Nedidelė vieta“, kuriame vaidina ir šoka neuroįvairove pasižymintis jaunimas.

Organizuojant partnerystės veiklas „Dansemos“ gastroles buvo suskirstytos į dvi dalis – šiaurinę ir pietinę, siekiant optimizuoti keliones finansinio, žmogiškųjų resursų ir ekologinio tvarumo požiūriu. Todėl gastrolių pirmojoje šiaurinėje dalyje „Neregėtas pasaulis“ buvo parodytas Varšuvoje, vėliau keturiuose Vokietijos miestuose (Achene, Zoste, Martfelde ir Bruchhausen Vilsene) ir Esbjerge Danijoje Tarptautinio teatro vaikams ir jaunimui festivalio „Aprilfestival“, kurį organizuoja Teatercentrum kartu su Danijos nacionaliniu ASSITEJ centru, programoje. „Aprilfestival“ metu taip pat vyko Tarptautinio įtraukiojo meno tinklo IIAN pasaulinis kongresas „Pagauk bangą“ (Catch the wave), siekiantis analizuoti ir diskutuoti scenos meno ir negalios santykį per dalyvavimo, atstovavimo ir prieinamumo prizmę. „Dansemos“ spektaklis „Neregėtas pasaulis“ (World without Eyes) buvo vienas iš pagrindinių šio kongreso renginių, sutraukęs didelį skaičių tarptautinės bendruomenės atstovų, besidominčių įtraukiojo meno situacija ir galimybėmis.

Lenkijoje ir Vokietijoje „Dansemos“ meno vadovė ir choreografė, socialinių mokslų daktarė, šokio edukologė Birutė Banevičiūtė kartu su šokėjomis ir pedagogėmis Giedre Subotinaite ir Agne Ramanauskaite vedė visos dienos mokymus vietos profesionalams, kurie vėliau prisijungė prie lietuvių šokėjų ir dalyvavo spektaklio parodymuose. Šių seminarų tikslas buvo pasidalinti su kolegomis žiniomis ir patirtimi, kurią yra įgijusi „Dansema“ spektaklių kūdikiams ir skirtingų galių vaikams kūrimo srityje. Danijoje „Dansemos“ komanda vedė seminarą kongreso ir „Aprilfestival“ dalyviams gyvai ir nuotoliniu būdu apie įtraukiojo šokio spektaklių kūrimo metodus ir iššūkius.

Spektaklio „Neregėtas pasaulis“ idėja choreografei Birutei Banevičiūtei kilo pandemijos pirmos bangos laikotarpiu 2020 metų pavasarį, kai spektaklių rodymas ir gastrolės buvo sustabdytos dėl karantino suvaržymų. Kultūros tarybos skirtas dosnus finansavimas šiam projektui leido „Dansemos“ kūrybinei komandai, kurią kartu su B. Banevičiūte sudarė dailininkė Medilė Šiaulytytė, šokėja Giedrė Subotinaitė ir kompozitorius Valerio Camporini Faggioni, atlikti išsamius teorinius ir praktinius meninius tyrimus, siekiant rasti šokio spektaklio, kurį galėtų patirti vaikai neregiai ir silpnaregiai, tinkamiausias raiškos formas ir turinį. „Nemažai laiko užtruko, kol radome neregius ir silpnaregius vaikus auginančias šeimas, norinčias dalyvauti mūsų projekte ir atviras mūsų idėjoms“ – prisimena B. Banevičiūtė. Choreografės teigimu, ne visos šeimos, į kurias buvo kreiptasi buvo nusiteikusios ateiti į „Dansemos“ kūrybines repeticijas, nors ir buvo užtikrintos visos karantino reikalaujamos saugumo priemonės. Bet ne pandemija kėlė didžiausią susirūpinimą tėvams, dažniau – jų išgyventa atskirtis, auginant aklus vaikus, ir negatyvus visuomenės požiūris. „Su panašia situacija susidūrėme, kai su gastrolių partneriais kvietėme neregių vaikų šeimas į mūsų spektaklį kitose šalyse. Tai, kad sunkiausia buvo rasti žiūrovų Danijoje, nustebino labiausiai“ – teigia B. Banevičiūtė. Projekto metu atlikta publikos apklausa parodė, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje, kai kurie šeimos nariai net nežinojo, kad jų vaikai mokosi specializuotose mokyklose, skirtose vaikams su įvairiomis negalėmis. Diskusijas kėlė svarstymai, ar tai susiję su šeimų stigmatizavimu dėl vaikų, turinčių kitokių poreikių nei neurotipiniai vaikai, ar su išgyventomis visuomenės neigiamo požiūrio patirtimis, baime, nusivylimu ar kitomis priežastimis.

„Esame labai dėkingi toms šeimoms, mokyklų mokytojams ir administracijai, kurie atsiliepė į mūsų kvietimus Lietuvoje ir kitose šalyse ir dalyvavo mūsų spektaklyje, nes vaikų žiūrovų išgyventos meninės patirtys „Neregėto pasaulio“ vyksme atskleidė tų vaikų naujas, iki tol nepasireiškusias savybes“ – dalijosi mintimis B. Banevičiūtė. Šokėjos Giedrė Subotinaitė ir Agnė Ramanauskaitė pažymėjo, kad didžiausias džiaugsmas apima ir veiklos prasmingumo suvokimas ateina, kai po spektaklio prieina mamos, tėvai, mokytojai ir pasakoja, kad jų vaikas niekad kažko nedarydavo – nedalyvaudavo bendrose veiklose, nebendraudavo su kitais vaikais, bet jūsų spektaklyje dalyvavo, tyrinėjo, lietė, šoko, šypsojosi, plojo.

„Dansemos“ kūrybinės komandos atrasta šokio spektaklio forma ir turinys bei atlikimo būdas pasiteisino pilnai, nes visur, kur vyko pasirodymai, po spektaklių vykdavo ilgos diskusijos su choreografe ir šokėjomis, nes žiūrovai norėjo sužinoti ir suprasti pagrindinius principus, kuriais remiantis buvo kuriamas spektaklis. Ypač didelio susidomėjimo buvo sulaukta iš scenos meno profesionalų – „neįtikėtina, genialu, verkiau visą spektaklį, toks jautrumas vaikams, profesionalus atlikimas, paveiki scenografija, išmintingi kostiumai, subtili muzika“, tai tik keletas atsiliepimų iš užsienio kolegų. „Spektaklį „Neregėtas pasaulis“ kūriau laikydamasi principo, kad šokį, kaip neverbalinį komunikavimo ir pažinimo būdą, noriu perteikti neverbaliai, t.y. ne aiškinti žiūrovams, kas vyksta, kaip dažniausiai yra daroma bendraujant su aklais žmonėmis, o leisti jiems tai patirti per šokėjų judesių sukeltas oro ir grindų vibracijas, pagal kurias neregiai gali pajusti šalia esančių žmonių judėjimą“ – dalijasi patirtimi choreografė Birutė Banevičiūtė. Tam pasitarnauja ir specialiai dailininkės Medilės Šiaulytytės sukonstruota scenografija – kilimas, sudarytas iš įvairios temperatūros ir faktūros medžiagų bei objektų, skleidžiančių garsą pagal judesio intensyvumą juos pajudinus. Prisideda ir ypatinga Medilės sukurtų kostiumų konstrukcija, kuri leidžia transformuoti kostiumą ir uždengti nosį bei burną, kai yra reikalaujama dėvėti kaukes, ar išlaikyti atstumą tarp šokėjų ir žiūrovų vaikų, kurie dalyvauja spektaklyje. Spektaklio dramaturgiją kūrėjos dėliojo pagal šokio esminių elementų (erdvės, laiko, energijos) dinaminę raišką, tačiau nesiekė metaforinių prasmių. Šiuo atžvilgiu spektaklis panašus į tuos, kuriuos B. Banevičiūtė kuria 0-2 metų kūdikiams, kurie dar nemąsto metaforiškai, tačiau puikiai suvokia abstrakčias formas, spalvas ir judesius, net jei ir nežino jų pavadinimų.

Jauki, saugi, atpalaiduojanti spektaklio atmosfera leido vaikams neregiams ir silpnaregiams bei neuroįvairove pasižymintiems mažiesiems žiūrovams pajusti šokį ir įsijungti į veiksmą per jiems reikalingą laiką ir jiems tinkamu būdu. Šį aspektą labiausiai išryškino autizmo sindromo požymių turinčių vaikų artimieji ir mokytojai.

Po projekto sėkmingo pirmojo etapo gastrolių „Dansema“ ruošiasi antram pietiniam etapui birželio mėnesį, kuris vyks Rumunijoje, Italijoje ir Kipre. Daugiau informacijos apie projektą galiam rasti http://dansema.lt/ ir https://performeurope.eu/