2006

2006 m. Menų spaustuvėje prasidėjo rekonstrukcijos antro etapo pradžia, o baigėsi jaukios „Kišeninės“ salės uždarymu. Nuo sausio iki gruodžio čia prieglobstį rado jaunieji menininkai, dirbtuvėse dalyvavo dramaturgai, būrėsi šokio profesionalai bei su naujuoju prancūzų cirku supažindinti vilniečiai.


Menų spaustuvė pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą
Menų spaustuvės antrasis rekonstrukcijos etapas pradėtas įgyvendinti 2006 m. Šiam projektui, kurio bendra vertė – daugiau kaip 2,55 mln. Lt, iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų skirta 2 mln. Lt parama. Vilniaus miesto savivaldybė projektui skyrė 500 tūkst. Lt. Per 30 mėnesių ketinama iš dalies rekonstruoti ir įrengti Menų spaustuvės pastatą sudarant galimybę kūrybinių verslų atstovams gauti kokybiškas inkubavimo, renginių organizavimo, aptarnavimo, mokymo ir kitas viešąsias paslaugas bei realizuoti savo kūrybinius projektus.


Metų pradžia „Dramaturgų kalvėje“
Sausio mėnesį kūrybinių dirbtuvių „Dramaturgų kalvė“ metu jauni, keletą pjesių parašę dramaturgai turėjo galimybę aktyviai įsitraukti į gyvą kūrybinį procesą – prisidėti formuojant pjesę pristatysiančią teatro menininkų komandą, aktyviai dalyvaudami repeticijų procese tobulinti pjesę, atsižvelgiant į visos kūrybinės komandos pastabas ir pasiūlymus. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo į klubą „D5“ susibūrę įvairiuose dramaturgų konkursuose, pjesių skaitymuose bei seminaruose dalyvavę dramaturgai: Monika Kutkaitytė, Aistė Ptakauskaitė, Gabrielė Labanauskaitė, Tadas Vidmantas ir Marius Macevičius.


Programa „Ateinantys“ tampa „Atvira erdve“
28 menininkai ir organizacijos 2006 m. pateikė paraiškas jaunųjų scenos menininkų programai „Atvira erdvė“. Atrankoje dalyvavusių projektų spektras platus – nuo tradicinių dramos ir šiuolaikinio šokio spektaklių, miuziklų, pastatymų vaikams iki tarpdisciplininių projektų, sujungiančių įvairius menus.
Įvertinus visus projektus pagal „Atviros erdvės“ atrankos kriterijus, atrinkti septyni projektai. Tai Gabrielės Labanauskaitės audiovizualinės poezijos projektas „Tarp...“, Gintaro Liutkevičiaus spektaklis Franco Kafkos apysakos „Metamorfozė“ motyvais, Sakalo Uždavinio spektaklis pagal Rolando Schimmelpfennigo pjesę „Moteris iš praeities“, Jono Versecko šokio spektaklis „Srūva. Neliesk“, Loretos Juodkaitės šokio diptichas „Salamandra“ (rež. Valentinas Masalskis), Balio Latėno spektaklis pagal Konstantino Stešiko pjesę „M.m. Scenos iš gyvenimo“ ir Dalios Jokubauskaitės spektaklis pagal Bernard‘o-Marie Kolteso pjesę „Medvilnės laukų vienatvėje“. Visi septyni projektai pristatyti Menų spaustuvės Kišeninėje salėje iki metų pabaigos.

Konsultantės iš Suomijos prognozuoja Menų spaustuvei svarbią vietą šalies kultūros arenoje
Kovo 24-25 d. Lietuvoje lankėsi suomių kompanijos Image Match konsultantės, kurios norėjo susipažinti su Menų spaustuvės veikla ir vizija bei pristatyti tarptautinio bendradarbiavimo projektą. Image Match konsultuoja komercines ir ne pelno organizacijas rėmimo, marketingo klausimais, o šiuo metu dirba su Trans Europe Halles (TEH), europiniu nepriklausomų kultūros centrų tinklu, kurio narė Lietuvoje yra Menų spaustuvė.
Image Match šiuo metu vykdo didelės apimties tarptautinės verslo ir kultūros organizacijų bendradarbiavimo projektą, kuriame dalyvaus visos TEH tinklo narės ir kelios didžiausios tarptautinės kompanijos Europoje. Vilniuje lankėsi bendrovės generalinė direktorė Marianne Makela ir projektų koordinatorė Johanna Catani.


Dviem „Auksiniais scenos kryžiais“ apdovanotas spektaklis „Salamandros sapnas. Paveikslas“
Teatro dieną iškilmingai apdovanotas Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programai „Atvira erdvė“ sukurtas šokio diptikas „Salamandros sapnas. Paveikslas“. Spektaklį kūrė šokėja ir choreografė Lora Juodkaitė bei aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis. Už geriausią metų debiutą apdovanota Lora Juodkaitė, o už geriausią muziką spektakliui – kompozitorius Marius Baranauskas.


Belgrado savivaldybės tarybos nariai sėmėsi patirties iš Menų spaustuvės
Kovo 1 d. Vilniaus savivaldybėje viešėjo Belgrado savivaldybės tarybos nariai atvykę į Lietuvą susipažinti su mūsų šalies patirtimi skatinant sostinės jaunimą dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Abi savivaldybės šiuo metu vykdo bendrą projektą „Local Youth Action Plan“, kurio tikslas sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti kūrybingo laisvalaikio, sporto, kultūros srityse, o taip pat skatinti jaunimo verslumą. Belgrado savivaldybės delegacija, kurią sudarė 8 nariai, buvo ypatingai suinteresuota pamatyti konkrečius sėkmingai vykdomus projektus, pasišnekėti su tokia veikla užsiimančių organizacijų vadovais ir darbuotojais. Besilankydami įvairiose Vilniaus institucijose, jie taip pat skyrė pusdienį ir Menų spaustuvei. Apie Menų spaustuvę jie teigė sužinoję iš Britų tarybos Londone, kuri pasiūlė aplankyti mūsų organizaciją kaip vieną sėkmingiausių kūrybinių industrijų plėtros projektą Rytų Europos teritorijoje.

Menų spaustuvės spektakliai pajūryje
Palangos klube „Ramybė“ vasarą parodyti jaunųjų menininkų darbai: birželio 23 d. prieš pat Jonines pajūryje svečiavosi režisierės Dalios Jokubauskaitės spektaklis „Bestuburiada“, pagal vokiečių dramaturgės Ingrid Lausund pjesę. Vasaros liepos mėnesį parodytas tango spektaklis „Lolita“ (choreografas Irmantas Bačelis) ir šokio spektaklis „Sankryža“ (choreografai Petras Lisauskas ir Tautvilas Gurevičius).
Festivalyje „Platforma“ Klaipėdoje parodyti jaunųjų scenos menininkų programai „Atvira erdvė“ sukurti spektakliai „Bukareštas. 1968“ pagal R.Čekuolytės pjesę K. Serovo ir I. Vyrypajevo kino scenarijaus motyvais (rež. R.Čekuolytė), „Sankryža“ (choreografai Petras Lisauskas, Tautvilas Gurevičius), Ingrid Lausund „Bestuburiada“ (rež. Dalia Jokubauskaitė).


Vilniaus šokio spaustuvė‘06
Birželio 22 d. – liepos 1 d. Vilniaus šokio spaustuvė vėl subūrė šokio mylėtojus ir profesionalus į savaitę trunkantį seminarą, kuriame dalyvavo profesionalūs šokio dėstytojai iš užsienio šalių, ne tik supažindindami lietuvius su įvairiomis šokio technikomis, bet ir suteikdami dalyviams galimybę kartu kurti, dalintis patirtimi, tobulėti.
Edukacinę Vilniaus šokio spaustuvės dalį sudarė seminarai, kuriems vadovavo šokėjai ir choreografai pelnę ne tik savo šalių, bet ir tarptautinį pripažinimą. Tai Didžiosios Britanijos šokėja, choreografė ir šokio dėstytoja Andrea Buckley. Labano technikos mokymus ir kūrybines laboratorijas pristatys žymus Vokietijos šokėjas ir choreografas, ilgą laiką dirbęs su pasauline žvaigžde Pina Bausch, Michaelas Diekampas. Buvusi Kremliaus valstybinio baleto teatro solistė, šiuo metu Aleksandro Pepeliajevo įsteigto „Apparatus teatro“ šokėja Tatjana Gordejeva, jau ne pirmą kartą dalyvaujanti Vilniaus šokio spaustuvėje, mokys lietuvius šiuolaikinio šokio technikos. Baleto seminarui vadovaus belgė, Paryžiaus aukštosios muzikos ir šokio konservatorijos auklėtinė, buvusi Valonijos karališkojo baleto solistė Catherine Plomteux.


Naujiena: atvira aktorių atranka
Dešimtį metų gyvenęs ir kūręs Kanadoje, režisierius Sakalas Uždavinys į Menų spaustuvės „Atviros erdvės“ programą atėjo su idėja surengti Lietuvoje atvirą jaunųjų aktorių atranką – ir kaip inovaciją spektaklio gimimo procese ir kaip socialinį reiškinį, leisiantį jauniems profesionaliems aktoriams susipažinti su atrankos principais bei išbandyti savo jėgas. Atviro konkurso būdu buvo suformuota kūrybinė komanda spektakliui, pagal Rolando Schimmelpfennigio pjesę „Moteris iš praeities“. Per dieną režisierius susitiko su 22 aktoriais, kurie turėjo po 15-20 minučių „atsiskleisti“. Tarp jų buvo Muzikos ir teatro akademijos pirmakursiai, trečiakursiai, Lietuvos scenos žvaigždės ir teatro mėgėjai.


Vasarinis Drama Jam Session
Paprastai improvizacijos vakarai vilioja muzikantus ir klausytojus todėl, kad jų metu gimsta visiškai netikėti sąskambiai. Paklaida, kuri gali tapti genialia ir yra tas energetinis užkratas, kurio vienąsyk paragavęs negali sustoti. Todėl Menų spaustuvė sako: kodėl muzikantams galima, o dramaturgams ne?! Ieškodami šventos paklaidos dramaturgijos vandenyne, pasiūlėme visiems neabejingiems šiuolaikinei dramaturgijai, vienytis ir plukdyti savo talentus į Palangą, „Ramybės“ klubą , kur rugpjūčio 21-26 dienomis vyko kūrybinės dramaturgų dirbtuvės Drama Jam Session.
Drama Jam Session tarptautinėse dramaturgijos ir teatro kūrybinėse-edukacinėse dirbtuvėse dalyvavo dramaturgai iš Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos, taip pat jauni Lietuvos bei Minsko Laisvojo teatro aktoriai ir režisieriai. Dramaturgai atvažiavo į Palangą paruošę namų darbus – parašę scenas tema „Miestelis prie jūros“, kurios buvo tobulinamos seminarų metu, o vėliau dirbtuvių metu jas statė statė tarptautinis kolektyvas: režisieriai Dalia Jokubauskaitė ir Vladimiras Ščerbanas (Baltarusija) ir Lietuvos bei Minsko laisvojo teatro aktoriai.
Dirbtuvių rengėjai užsibrėžė tikslą – išgauti naujų ir netikėtų šiuolaikinės dramaturgijos sąskambių, taip pat pritaikyti ir sustiprinti turimus kūrybinius įgūdžius. Seminarams vadovavo tarptautinę patirtį turintys dramaturgijos tyrinėtojai: Pavelas Rudnevas – teatro kritikas, šiuolaikinės dramaturgijos teoretikas, Mejerholdo centro Maskvoje meno vadovas (Rusija), Vladimiras Levanovas – dramaturgas, festivalio Majskije čtenija Toljatyje meno vadovas (Rusija) ir Nikolajus Chalezinas – dramaturgas, Minsko Laisvojo teatro meno vadovas (Baltarusija) Rugpjūčio 26 d. dalyviai viešame renginyje pristatė savo intensyvaus darbo rezultatus. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo pristatytas ir Nikolajaus Chalezino monospektaklis „Džinsų karta“.


Naujojo cirko savaitgalis
Pirmojo Naujojo cirko savaitgalio metu Vilniuje lankėsi garsusis Prancūzijos žonglierius Jérôme‘as Thomas su spektakliu „Lili cirkas“. 300 žiūrovų talpinanti šapito (cirko palapinė) buvo pastatyta Sereikiškių parke, čia tris vakarus sausakimšoje arenoje buvo rodomi netradiciniai cirko spektakliai su gyva muzika. Norintys iš arčiau susipažinti su žongliravimu galėjo dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o besidomintys naujuoju cirku – Menų spaustuvėje pažiūrėti video filmų apie šią meno rūšį. Prancūzų naujojo savaitgalio rengėjai – Menų spaustuvė, „Sostinės dienos“ ir Prancūzų kultūros centras.


„Gliukų teatras“ ir Benas Šarka Menų spaustuvėje
Rudenį Menų spaustuvėje prieglobstį rado uostamiesčio ir visos Lietuvos teatro fenomenas, teatro avangardistas Benas Šarka. Jis parodė du spektaklius – „A Gu Gu“ pagal Gintaro Grajausko tekstus ir „Topor sosi“ apie klaipėdiečio Vasios Sorokino gyvenimą.
Spektaklis „A G uGu” Menų spaustuvėje rodytas ir tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ metu – jis sužavėjo ne tik vietinius, bet ir užsienio kritikus, ko gero dėl to, kad Šarka savo spektakliuose daro tai, ką visuomet deklaruoja: jis ne vaidina, o žaidžia, ir labai sumaniai į savo žaidimą įtraukia aplinkinius.


„Rašanti karta“: jaunųjų Lietuvos dramaturgų langas į Europą
Projektas „Rašanti karta“, skirtas jaunųjų dramaturgų ugdymui, vyko antrus metus. Šįkart Menų spaustuvė užsibrėžė ne tik surengti seminarą, bet ir padėti dramaturgams pristatyti savo darbus Europoje. Todėl jau kitą savaitę startuojančio tarptautinio seminaro metu jaunieji Lietuvos dramaturgai tobulins rašymo įgūdžius ir dalyvaus paskaitose, o projekto metu atrinktos geriausios pjesės bus verčiamos į anglų kalbą ir pristatomos Londone.
Seminarui, kaip ir 2005 m. vadovavo jauna serbų kilmės režisierė ir dramaturgė Svetlana Dimcovič iš Jungtinės Karalystės. Seminare dalyvaujantys šeši jaunieji dramaturgai pristatė savo pjesių ruošinius, kuriuos tobulino su seminaro vadovės pagalba. Vėliau atrinktos trys pjesės, kurias režisieriai Svetlana Dimcovič ir Simonas Usheris statys Londone: Gabrielės Labanauskaitės „Skaudžiausia 2“, Mariaus Macevičiaus „Antoškos kartoškos“ bei Dovilės Katiliūtės „Lėlė“. Projektą „Rašanti karta“ parėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondas.


Atsisveikinimas su Kišenine sale
Gruodžio mėn. pabaigoje renovacijai uždaryta „Kišeninė“ Menų spaustuvės salė, kurioje per dvejus metus įvyko daugiau nei 15 premjerų, debiutavo ne vienas jaunas menininkas, teatrą naujai atrado ne vienas garbaus amžiaus žiūrovas, o itin mažoje erdvėje išsitekti bandė ne vienas patyręs režisierius. Šios salės vietoje pagal rekonstrukcijos projektą numatyta įrengti būsimojo kino teatro fojė.
2004 m. uždarius Raudonąją Menų spaustuvės salę renovacijai, atsirado unikalus Lietuvos menų padangėje reiškinys – buvusios spaustuvės patalpa, kurioje įrengta kukli 60 vietų salė, per dvejus metus suteikusi prieglobstį daugybei spektaklių, jaunųjų dramaturgų edukaciniams projektams „Rašanti karta“ bei „Dramaturgų kalvė“, pjesių skaitymams, Kauno dramos teatro gastrolėms, čia dalį savo programos buvo įkurdinę ir tarptautiniai festivaliai „Sirenos“, „Naujoji dramos akcija“, „Vilniaus šokio spaustuvė“ bei „Naujasis Baltijos šokis“.