Renginiai

Sirenos 2019 | TAHA. POETO GYVENIMAS

TAHA. POETO GYVENIMAS

Amer Hlehel, Amir Nizar Zuabi (Palestina)

dramaturgas, aktorius: Amer Hlehel
režisierius, teksto vertėjas: Amir Nizar Zuabi
dailininkas: Ashraf Hanna
kompozitorius: Habib Shehadeh Hanna
šviesų dailininkas: Muaz Jubeh
rėmėjas: A. M. Qattan Fondas

spektaklis sukurtas pagal Adinos Hoffman knygą „Mano laimė nepanaši į laimę“ („My Happiness Bears No Relation to Happiness“). Spektaklyje skamba eilėraščiai iš knygos „Na tai kas. Nauji ir atrinkti eilėraščiai. 1971–2005“ („So What. New and Selected Poems. 1971-2005“), kurią iš arabų kalbos į anglų išvertė Peteris Cole’as, Yahya Hijazi ir Gabrielis Levinas (Copper Canyon Press, 2006).

trukmė: 70 min. | premjera: 2017 m. Kennedy Center, Washington (JAV)

kalba: anglų ir arabų, su titrais lietuvių ir anglų k. | rekomenduojamas amžius: nuo 15 m.

laikas: spalio 11, 12 d. 19:00 | vieta: Menų spaustuvės Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6)

diskusija po spektaklio (anglų k.)
moderatorė: Roberta Tracevičiūtė
laikas: spalio 11 d. 20:25
vieta: Menų spaustuvės kavinė

ŠIUO MAŽU PIEŠTUKU
AŠ NUPIEŠIU PASAULĮ
AŠ UŽRAŠYSIU PASAULĮ

Sukurtas pagal Adinos Hoffman knygą „Mano laimė nepanaši į laimę“ ir įkvėptas palestiniečių poeto Taha Muhammado Ali gyvenimo, „Taha. Poeto gyvenimas“ yra jaudinantis draminis kūrinys, kuriame apžvelgiamas menininko gyvenimas ir kūryba. Savo eilėmis Ali pasakoja, ką patyrė pabėgėliai ir apie 1,5 milijono palestiniečių, likusių gyventi Izraelyje po 1948–1949 m. Nepriklausomybės karo. Vis dėlto šiuo spektakliu veikiau siekiama švęsti gyvenimą, o ne vien atskleisti žmogaus ir kūrėjo tragediją. Tai pasakojimas apie vyrą, kuris per penkiasdešimt sunkių savo gyvenimo metų neteko namų, mylimosios ir draugų, bet neprarado vilties.

Palestinietis Ameras Hlehelis visiškai vienas scenoje meistriškai kuria poeto Taha vaidmenį. Savo vidine energija jis pripildo spektaklio erdvę unikalių būsenų, emocijų, humoro ir visiškai nuginkluojančio žmogiškumo.

„Kūrybinio proceso metu pamažu pradėjau suprasti, kad teisingiausia būtų leisti pačiam Tahai apsakyti savo istoriją. Taha buvo puikus pasakotojas, tad scenoje jis atsiduria vienui vienas. Manau, kad poetai yra žmogiškosios patirties liudytojai, ir tam, kad pačia taupiausia meno forma, kokia ir yra poezija, jie perteiktų gyvenimą taip, kaip jį patiria ir jaučia, būtina sukurti vienatvės atmosferą.“

Amer Hlehel

AMER HLEHEL

Aktorius, režisierius ir dramaturgas Amer Hlehel gyvena Haifoje. Yra parašęs kelias pjeses, tarp jų ir „Taha. Poeto gyvenimas“, kurios pastatymas 2017 m. laimėjo geriausio spektaklio apdovanojimą Edinburgo „Fringe“ festivalyje. Ameras Hlehelis vaidino tokiuose filmuose kaip „Personal Affairs“ („Asmeniniai santykiai“), „The Idol“ („Idealas“), „The Time that Remains“ („Likęs laikas“), „Man Without a Cell Phone“ („Vyras be mobiliojo telefono“), ir, žinoma, „Auksinį gaublį“ laimėjusiame „Paradise Now“ („Rojus dabar“).

AMIR NIZA ZUABI

Amir Niza Zuabi – vienas ryškiausių Artimųjų Rytų režisierių. Jo pirmasis darbas Ramalos mieste pelnė tarptautinį pripažinimą, o monospektaklis „Taha. Poeto gyvenimas“ jau yra apkeliavęs daugybę šalių. Šio spektaklio žiūrovai turėjo galimybę išgirsti Tahos poezijos skambesį: čia originalo kalba skamba Tahos Muhammado Ali poezija (vertimas iš arabų kalbos – titruose).

TAHA MUHAMMAD ALI

Palestiniečių poetas Taha Muhammad Ali gimė 1931 m. ir užaugo Sepforyje, Galilėjoje, Palestinoje. 1948 m. per Pirmąjį arabų–Izraelio karą jis ir jo šeima buvo priversti metams pasitraukti į Libaną. Netrukus jie slapčia grįžo atgal, nuo tada gyveno Nazarete, kur turėjo suvenyrų parduotuvę. Šeštuoju ir septintuoju XX a. dešimtmečiais Ali dienomis pardavinėdavo suvenyrus krikščionių piligrimams, o naktimis skaitydavo poeziją. Oficialiai mokytis jis nustojo po ketvirtos klasės, bet savarankiškai studijavo arabų literatūrą, amerikiečių grožinę literatūrą, anglų poeziją, o aštuntajame dešimtmetyje pradėjo rašyti eilėraščius. Į anglų kalbą yra išversti šie jo poezijos rinkiniai: „Nesvarbu. Dvidešimt eilėraščių ir viena istorija“ („Never Mind. Twenty Poems and a Story“, 2000), „Na tai kas. Nauji ir rinktiniai eilėraščiai. 1971–2005“ („So What. New and Selected Poems. 1971-2005“, 2006). Atvirai, kartais su humoru, kartais kandžiai Ali savo poezijoje asmeninius išgyvenimus perteikia siedamas juos su politinėmis realijomis, vaizduoja tiek paprastą kaimo kasdienybę, tiek karo suirutę ir sukrėtimus. Jis mirė 2011 m. Nazarete.

SIRENŲ BALSAS

Remiantis garsaus palestiniečių poeto Taha Muhammado Ali gyvenimu pasakojama Palestinos istorija žiūrovams suteikia galimybę tapatintis su panašiomis, universaliomis bendražmogiškomis istorijomis: kai dėl istorinių ir politinių įvykių tenka palikti savo namus, tėvynę, kai, netekęs šeimos ir artimųjų, esi priverstas kovoti už savo išlikimą ir gyvybę.

Spektaklio centre – poeto santykis su tėvu, maištas prieš savo šaknis ir prigimtį. Sykiu kalbama ir apie amžiną besąlygišką meilę, apie atsidavimą šeimai, tėvynei.

Begalinis ilgesys to, kas amžiams pradingę ir ko niekada nebesusigrąžinsime, sukelia prisiminimus, nes juk atmintis yra gyva. Taha savo pasaulį kuria pieštuku, baltame popieriaus lape gulančiomis eilėmis. O kaip mes kuriame ir perkuriame savo pasaulius, kokią ateitį įsivaizduojame?

menų spaustuvė | juodoji salė

bilietai Tiketos* kasose (pirkti internetu)

*Tiketos kasą rasite ir Menų spaustuvėje

** Dėmesio! Vėluojantys žiūrovai į pasirodymą neįleidžiami, jei tai trukdo pasirodymo eigai

Sirenos 2019 | BŪK ATSARGI

BŪK ATSARGI

Mallika Taneja (Indija)

koncepcijos autorė, režisierė ir atlikėja: Mallika Taneja
tarptautinių gastrolių vadybininkai: „Ligne Directe“ (Prancūzija)

trukmė: 45 min. | premjera: 2013 m. teatre „Tadpole Repertory“, NDLS programos dalis

kalba: anglų, su lietuviškais titrais

rekomenduojamas amžius: nuo 18 m.

laikas: spalio 9, 10 d. 18:00, 20:30 | vieta: Menų spaustuvės kišeninė salė (Šiltadaržio g. 6)

diskusija po spektaklio (anglų k.)
moderatorė: Roberta Tracevičiūtė
laikas: spalio 9 d. 21:30
vieta: Menų spaustuvės kavinė

TURIME TEISĘ PASAKYTI „NE“. […] JEIGU MES NESIPRIEŠINSIME TAM, KAIP SU MUMIS ELGIAMASI, KAS TAI PADARYS UŽ MUS?

„Būk atsargi“, – sakoma merginoms ir moterims, kai norima perspėti jas dėl elgesio, požiūrio ar aprangos. Atrodo, visai nekaltai skambanti frazė, bet ji išreiškia tai, kas yra giliai įsišakniję daugelyje kultūrų: savo saugumu rūpintis privalo pačios moterys. Ši užslėpta prasmė tartum išlaisvina nuo atsakomybės asmenį, keliantį pavojų moteriai.

Indijoje, kaip ir kai kuriose kitose šalyse, budrumas bei nuolatinis nerimas dėl savo saugumo yra kiekvienos moters kasdienio gyvenimo dalis. Delyje gyvenanti ir kurianti Mallika Taneja scenoje demaskuoja veidmainišką požiūrį į moterį kaip galimą auką.

„Galiu suprasti, jei žmogus jaučiasi nejaukiai. Tačiau niekaip negaliu pateisinti puolimo.“

Mallika Taneja

MALLIKA TANEJA

Mallika Taneja – teatro kūrėja, dirbanti ir gyvenanti Naujajame Delyje. Kurdama spektaklius ir organizuodama viešas menines akcijas ji bando apibrėžti, kas iš tikrųjų yra lyčių lygybė, kaip veikia jos mechanizmas, ir kaip kiekvienas individas ar institucija gali pasipriešinti nesąžiningai besireiškiančioms galios struktūroms.

Indijoje, šalyje, kur dauguma moterų nedrįsta sutemus išeiti į miestą vienos, menininkė organizuoja „Pusiaunakčio pasivaikščiojimus“ – veda moterų grupes į miestą po vidurnakčio.

2015 m. Mallikai Tanejai už spektaklį „Būk atsargi“ „Spektake“ teatras Ciuriche įteikė „Kantonal“ banko (ZKB) skiriamą padėkos prizą.

SIRENŲ BALSAS

Lietuvoje dar visai neseniai buvo įsisiūbavęs, dabar jau aprimęs, #metoo judėjimas. Ką šiais laikais reiškia būti moterimi? Kaip keičiasi moterų ir vyrų santykiai? Ar jie apskritai keičiasi?

Aktorė ir režisierė Mallika Taneja savo spektaklyje analizuoja teiginį „jos pačios kaltos“. Kartu su prancūzų „Ligne Directe“ prodiuseriais pristatomas šios kūrėjos darbas pirmiausiai kalba apie prievartavimų „epidemiją“ Indijoje ir tai, kiek seksualinį smurtą gali provokuoti apranga.

Spektaklyje daug dėmesio skiriama visuomenei, kurioje vyrauja patriarchalinė sankloda. Tačiau spektaklio idėja ne mažiau aktuali ir tokioms visuomenėms, kurios patriarchalinėmis savęs nelaiko. Ko gero, tai pirmasis Indijos teatro spektaklis, rodomas ne tik „Sirenų“ scenoje, bet ir apskritai Lietuvoje.

menų spaustuvė | kišeninė salė

bilietai Tiketos* kasose (pirkti internetu)

*Tiketos kasą rasite ir Menų spaustuvėje

** Dėmesio! Vėluojantys žiūrovai į pasirodymą neįleidžiami, jei tai trukdo pasirodymo eigai

Sirenos 2019 | MINŲ LAUKAS

Lola Arias

MINŲ LAUKAS

Lola Arias (Argentina, Didžioji Britanika)

dramaturgė, režisierė: Lola Arias
bendraautoriai: Lou Armour, David Jackson, Gabriel Sagastume, Ruben Otero, Sukrim Rai, And Marcelo Vallejo
tyrimo koordinatorės, prodiuserės: Sofia Medici, Luz Algranti
rekvizitininkė: Mariana Tirantte
kompozitorius: Ulises Conti
šviesų dailininkas: David Seldes
vaizdo projekcijų autorius: Martin Borini
garso operatoriai: Roberto Pellegrino, Ernesto Fara
kostiumų dailininkas: Andy Piffer
gamybos asistentės: Lucila Piffer, Melisa Santoro
tyrimo asistentė D. Britanijoje: Kate O’connor

trukmė: 100 Min. | premjera: 2016 m.

kalba: anglų ir ispanų, su lietuviškais titrais | rekomenduojamas amžius: nuo 14 m.
laikas: spalio 6, 7 d. 19.00 | vieta: Menų spaustuvės juodoji salė

diskusija po spektaklio (anglų k.)

moderatorius: Donatas Puslys

laikas: spalio 6 d. 21:00

vieta: Menų spaustuvės kavinė

MALVINŲ KARAS TĘSĖSI 74 DIENAS. NUO 1982 M. BALANDŽIO 2 IKI BIRŽELIO 14 DIENOS. TAI ŠIEK TIEK TRUMPESNIS PERIODAS NEI TRUKO ŠIO SPEKTAKLIO REPETICIJOS.

Šeši Folklandų / Malvinų karo veteranai, buvę priešai mūšio lauke, susitinka filmavimo aikštelėje. Po karinio konflikto praėjus daugiau nei 35 metams, jie dalijasi karo prisiminimais ir atkuria realias karo mūšio situacijas spektaklio kūrybinio proceso metu.

Nors Folklandų / Malvinų karinis konfliktas truko vos 74 dienas, jo padariniai jaučiami ir šiandien. Pergalę šventė Didžioji Britanija, bet kare žuvo apie tūkstantis kariškių ir civilių gyventojų, o salų suvereniteto klausimas neišspręstas iki šiol.

„Kai pradedi prisiminti, niekada nežinai, ką atrasi. Kartais kai kas, ko net neįtarei ten esant, gali netikėtai sprogti.“

Lola Arias

LOLA ARIAS

Lola Arias – rašytoja, teatro režisierė, atlikėja. Kurdama teatro, literatūros, muzikos, kino bei vizualiųjų menų srityse ji dirba su įvairiomis bendruomenėmis: karo veteranais, buvusiais komunistais, vaikais, prostitutėmis, gatvės muzikantais. Jos darbuose paprastai kuriamas dialogas tarp realybės (dokumentikos) ir fikcijos.

Lolai Arias individo gyvenimas yra istorinis dokumentas, galintis mums papasakoti žymiai daugiau nei bet koks istorijos vadovėlis. Nuo 2007 m. ji dirba dokumentinio teatro srityje. Ryškiausiuose savo pastarojo meto teatro spektakliuose Lola Arias, tyrinėdama asmeninius pasakojimus, gilinasi į politinį ir socialinį kontekstą. Šešiomis autentiškomis biografijomis paremtame spektaklyje „Gyvenimas po“ („Mi vida después“, 2009) aktoriai atkuria savo tėvų jaunystę Argentinoje diktatūros metais; „Priešas viduje“ („That Enemy Within“, 2010) – spektaklis apie tapatybę, sukurtas bendradarbiaujant su identiškais dvyniais; „Metai, kai aš gimiau“ („The Year I Was Born“, 2012) pastatytas remiantis Pinocheto valdymo laikais gimusių žmonių biografinėmis istorijomis, o „Melancholija ir demonstracijos“ („Melancolía y Manifestaciones“, 2012) – vienas asmeniškiausių kūrėjos darbų apie mamos depresiją (pjesės skaitymas pristatytas 2018 m. lapkritį šiuolaikinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ programoje, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre).

Menininkė taip pat kuria filmus ir instaliacijas. Kartu su Stefanu Kaegi iš pasaulyje garsaus vokiečių teatro kolektyvo „Rimini Protokoll“ inicijavo ir dalyvavo keliuose urbanistinės intervencijos projektuose. Kartu su Ulisesu Conti kuria ir atlieka muziką. Yra išleidusi poezijos ir prozos knygų, taip pat pjesių. Jos darbai rodyti garsiausiose meno scenose ir festivaliuose tiek Europoje, tiek Pietų Amerikoje.

SIRENŲ BALSAS

Folklandų (taip jį vadina britai) arba Malvinų (taip jį vadina argentiniečiai) karas daugelyje šaltinių net nevadinamas karu – tai vienas trumpiausių karinių konfliktų Didžiosios Britanijos istorijoje. Tačiau kaip toks trumpas laikotarpis paveikia žmogų, atsidūrusį šio karo epicentre? Kaip pasikeičia jo gyvenimas, kaip jis pradeda matyti savo praeitį iki karo ir kaip įsivaizduoja ateitį jam pasibaigus?

Žmogaus atmintis – subjektyvi, ja lengva manipuliuoti, bet ar galima ją perkurti, ieškant sąsajos su savimi pačiu praeityje? Stebint save tarsi iš nuotolio, jaunystėje, esantį sveiką ir be randų, kovojantį dėl tam tikros politikų sugalvotos ideologinės priežasties, atliekantį pareigą tėvynei, šeimai, kovos draugams.

Ką apie tai sako žmogus, iš kurio scenoje tik prašoma būti savimi, neatstovauti savo daliniui ir šaliai, kalbėti tik apie tai, kas svarbu jam dabar – su visais randais ir išgyvenimais.

menų spaustuvė | juodoji salė

bilietai Tiketos* kasose (pirkti internetu)

 *Tiketos kasą rasite ir Menų spaustuvėje

** Dėmesio! Vėluojantys žiūrovai į pasirodymą neįleidžiami, jei tai trukdo pasirodymo eigai

Sirenos 2019 | SUKŪRIMAS (PAVEIKSLAI DORIANUI)

SUKŪRIMAS| PAVEIKSLAI DORIANUI

GOB SQUAD (UK/DE)

inscenizacijos autoriai: Johanna Freiburg, Sean Patten, Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will
dramaturgė, prodiuserė: Christina Runge
šviesų dailininkas ir technikos vadovas: Chris Umney
garso kūrėjai: Sebastian Bark, Jeff McGrory
vaizdo projekcijų autoriai: Miles Chalcraft, Noam Gorvat
kostiumų dailininkė: Ingken Benesch
kostiumų dailininkės asistentė: Claudia Gali
scenografiją įgyvendino: Lena Mody
scenografijos įgyvendinimo asistentė: Julia Buntzel
kūrybos asistentai: Mat Hand, Amina Nouns
gamybos asistentai: Ben Mohai
režisūros praktikantai: Patty Kim, Amina Nouns
gastrolių vadybininkas: Mat Hand
asistentė Lietuvoje: Eglė Švedkauskaitė

pasirodymus Lietuvoje remia: Goethe’s institutas Lietuvoje

trukmė: 120 min.
premjera: 2018, HAU Hebbel am Ufer Berlin (Vokietija)

kalba: anglų, su vertimu į lietuvių kalbą | rekomenduojamas amžius: nuo 12 m.

laikas: spalio 2, 3 d. 20:00 | vieta: Menų spaustuvės Juodoji salė (Šiltadaržio g. 6)

diskusija po spektaklio (anglų k.)

moderatorė: Eglė Murauskaitė

laikas: spalio 2 d. 22:15

vieta: Menų spaustuvės kavinė

 

PASAULIS PRIKLAUSO TAU TIK VIENĄ SEZONĄ.

Vieną akimirką – tai pokalbis, o kitą – išpuolis prieš socialinių medijų suformuotos visuomenės vojeristinę prigimtį ir jaunystės bei grožio kultą.

„Sukūrimas“ – tai dievų ir menininkų viešpatija, kur jie vien valios pastangomis, plikomis rankomis kuria grožį. Tačiau kas gi nusprendžia, kas yra gražu? Kokie užslėpti galios mechanizmai glūdi menininko, objekto ir žiūrovo santykių trikampyje?

Kolektyvas „Gob Squad Arts Collective“ per pastaruosius 25 metus apkeliavo daug šalių, ir dabar, sulaukę vidutinio amžiaus, jaučia, kad dar tikrai nenori palikti scenos.

Šiame spektaklyje prie „Gob Squad“ aktorių scenoje prisideda vietinių atlikėjų grupė, iš kurių viena dalis yra jaunesni, kita – visa karta vyresni. Koks yra spektaklio tikslas? Ogi pamatyti, kas slypi už tuštybės veidrodžio, rasti atsakymus į klausimus apie grožį, moralę, senėjimą, galią. Taip pat – žaismingai paklausti savęs, kodėl mums taip reikia dėmesio?

Spektaklį įkvėpė Oskaro Vaildo romano herojus Dorianas Grėjus, kuris, veikiamas stebuklingo paveikslo, įsitraukia į dievų žaidimus. Dorianas sustabdo senėjimo procesą, išlieka jaunas ir gražus, bet už tai brangiai sumoka – praranda sielą.

„Ką iš tikro reiškia būti matomu ir nematomu, vertinamu kaip grožio objektas?“

Simon Will, „Gob Squad“

GOB SQUAD

„Gob Squad“ – Jungtinės Karalystės ir Vokietijos menininkų grupė, nuo 1994 m. kurianti performansus, spektaklius, instaliacijas ir videomeną. Notingeme ir Berlyne gyvenantys menininkai savo darbus pristato įvairiose miesto erdvėse, pavyzdžiui, biuruose, parduotuvėse, traukinių stotyse, viešbučiuose, taip pat – galerijose ir teatruose.

Pasitelkdami kino, televizijos ir populiariosios muzikos kalbą, „Gob Squad“ tyrinėja sudėtingą, absurdo kupiną šiandienos gyvenimą, ieško grožio, prasmės ir žmogiškumo tarp žvilgančių šiuolaikinės kultūros fasadų ir tamsių užkaborių.

Jų pasirodymuose pasitelkiama „buitinės kūrybos“ estetika neretai gretinama su kasdienybės banalumu, taip priartinant teatrą prie „realaus pasaulio“, o viso to rezultatas užfiksuojamas videojuostoje.

„Gob Squad“ tiek Lietuvoje, tiek „Sirenų“ festivalyje viešės antrą kartą. Vilniuje kolektyvas lankėsi 2011 m. – tuomet rodė spektaklį „Super Night Shot“, su kuriuo apkeliavo didžiąsias teatro scenas visame pasaulyje.

SIRENŲ BALSAS

Kartais, pamatę pažįstamo žmogaus asmenukę socialiniame tinkle, nustembame, nes jis pasirodo esąs visai ne tas žmogus, kokį pažįstame savo aplinkoje. Galbūt mes patys kuriame save – panašiai kaip savo asmenukes? Gal tikrai pasaulis priklauso mums tik vieną trumpą sezoną, – kol esame jauni, sveiki ir gražūs?

„Sukūrimas“ – tai vienos garsiausių Europos teatro trupių autobiografinis spektaklis. Ši trupė pradėjo kurti prieš 25 metus, o šiandien scenoje atvirai kalba apie tai, ką reiškia būti menininku, ką reiškia senti ir kaip praeitis susipina su šia diena.

menų spaustuvė | juodoji salė

bilietai Tiketos* kasose (pirkti internetu)

 

ATVIRA ERDVĖ'19 | spektaklis-eksperimentas ŽUVĖDRA (REMIX) | premjera!

Menų spaustuvės jaunųjų menininkų programa Atvira erdvė’19 pristato

ŽUVĖDRA (remix)

eksperimentinis spektaklis

trukmė: 60 min. | spektaklis skirtas suaugusiųjų auditorijai

kūrėjai: Barbora Babickaitė, Adolfas Baranskis, Miroslav Bobin, Agnija Lysovskytė, Vytis Norvaišas, Adelija Popovaitė, Mantė Žymantaitė | konsultantai: režisierius Gediminas Rimeika, dramaturgas Matas Vildžius, kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, choreografė Greta Grinevičiūtė, scenografas Vladas Suncovas, kostiumų dailininkė Sandra Vasilevskaitė, šviesų dailininkas Julius Kuršis, dizainerė Dovilė Šidlauskaitė, prodiuserė Rusnė Kregždaitė

„Aš esu Treplevas ir labai gerai moku šaudyti žuvėdras“ – Treplevas, 10 m.

„Bet kodėl visas pasaulis sudėtas vien iš Ninų ir Treplevų?“ – Nina, 10 m.

Kuriant spektaklį „Žuvėdra (remix)“ buvo vykdomas eksperimentas: kūrybinė inciatyva atiduota į 8-11 metų vaikų rankas, o profesionalūs menininkai prisiėmė vedlių vaidmenis. Taip atrastas pjesės remiksas: naujos prasmės atsiranda pakeitus interpretuotojo poziciją ir pjesę pasakojant vaikų lūpomis. Repeticijų metu analizuotos „Žuvėdros“ temos, kurių atitikmenų buvo ieškoma ir vaikų gyvenime. Taip spektaklis tampa socialiniu visuomenės veidrodžiu, kuriame jaunieji Nina ir Treplevas žaisdami suvokia juos supantį suaugusiųjų pasaulį ir atranda šiuolaikinius herojus.

sukurta Menų spaustuvėje | projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė

menų spaustuvė | kišeninė salė

bilietai: 5,20 Eur | bilietai Tiketos* kasose (pirkti internetu)

*Tiketos kasą rasite ir Menų spaustuvėje

** Dėmesio! Vėluojantys žiūrovai į pasirodymą neįleidžiami, jei tai trukdo pasirodymo eigai

*** Maloniai prašome laikytis amžiaus rekomendacijos ir į spektaklį nesivesti vaikų.

Mediateka

Infoteka, kurios kolekcijos prioritetas – šiuolaikiniai scenos menai ir kūrybinės industrijos, yra viešai prieinama visiems, norintiems geriau pažinti šias sritis.

Naršyti mediateką

Infoteka

menų spaustuvės infoteka pradėjo veikti 2009 gegužės 5 d. Tai šiuolaikinė biblioteka, kurios informacijos rinkinį sudaro knygos, periodika, filmų ir garso knygų kolekcijos bei spektaklių vaizdo įrašai.

Daugiau apie Infoteką...

Darbo laikas:
II 13.00–19.00
III 13.00–19.00
IV 13.00 –19.00
V 13.00–19.00
šeštadieniais, sekmadieniais ir pirmadieniais – Infoteka nedirba

Naujienos el. paštu