NuoraNORD Incubator

NuoraNORD Incubator yra 2020 m. vykdomas vienerių metų trukmės projektas, skirtas cirko iniciatyvoms ir projektams Baltijos ir Šiaurės regione, kurie veikia už struktūrinės paramos sistemos ribų. Projekto tikslas - paskatinti įgyvendinti būsimas iniciatyvas, kylančias naujos kartos cirko kūrėjams, kurie turi stiprią viziją, bet stokoja išteklių ir kolegų paramos.

Inkubatoriaus projektas tęsia CircusInfo Finland vykdytą NuoraNORD veiklą 2018-2019 m., skirtą tvarių cirko kūrimo struktūrų vystymui Baltijos ir Šiaurės šalių regione. Projekto partneriai - Baltic Nordic Circus Network (BNCN) nariai CircusInfo Finland (koordinatorius), Dynamo Workspace for Circus (Danija), Cirkus Cirkör (Švedija), Menu spaustuvė (Lietuva), Riga Cirks (Latvija) and Eesti Tsirkusekeskus (Estija). Projektą remia Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point.

Kiekvienas partneris iš savo regiono išrinks vieną iniciatyvą, kuri dalyvaus projekte. Per metus pasirinktos iniciatyvos bus kuriamos intensyvioje inkubatoriaus rezidencijoje pavasarį, o visus metus bus palaikomos vietinio instruktuojančio partnerio. Rudenį projektas baigsis virtualia konferencija, kurios metu projekto dalyviai dalinsis savo rezultatais vieni su kitais.

Grįžti atgal

Mediateka

Infoteka, kurios kolekcijos prioritetas – šiuolaikiniai scenos menai ir kūrybinės industrijos, yra viešai prieinama visiems, norintiems geriau pažinti šias sritis.

Naršyti mediateką

Naujienos el. paštu